Muzea

Oprócz spacerów przewodnickich w terenie oprowadzam również po wszystkich w Trójmieście obiektach muzealnych

Do niektórych z trójmiejskich muzeów potrzeba specjalnej, oddzielnej licencji – jako osoba ambitna doskonalę i podwyższam na bieżąco swoje kwalifikacje, by móc zaoferować najwyższą jakość usług.

Poniżej prezentuję krótkie zestawienie ze wstępną charakterystyką i ewentualną rekomendacją miejsca. Moim przewodnickim zdaniem wszystkie są warte obejrzenia☺, ale ostateczna decyzja należy oczywiście do zwiedzających.